Jak często należy wykonywać badanie techniczne?

Zgodnie z ustaleniami Ministerstwa Infrastruktury większość właścicieli samochodów prywatnych zobowiązana jest przez przepisy prawne, aby odbywać przegląd techniczny co roku – wyjątkiem są świeżo wyprodukowane auta, dla nich ten termin jest wydłużony. Nowe auto musi trafić na Stację Kontroli Pojazdów nie później niż po upływie 3 lat od daty pierwszej rejestracji. Na kolejny przegląd – po 2 latach. Następny i każdy kolejny – jak dla pozostałych pojazdów – będzie wymagany co roku (w przypadku ciągników rolniczych co 2 lata).

Nieco inne zasady obowiązują dla pojazdów z zainstalowaną instalacją LPG. Taka modyfikacja wymusza konieczność corocznych badań technicznych – niezależnie od wieku i rodzaju montowanego układu zasilania LPG.

POTWIERDZENIEM POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA POJAZDU JEST PIECZĄTKA WBIJANA PRZEZ DIAGNOSTĘ DO DOWODU REJESTRACYJNEGO – OCZYWIŚCIE PO „ZDANIU” TESTU TECHNICZNEGO. NA PIECZĄTCE WIDNIEJE INFORMACJA, KIEDY NALEŻY PRZEPROWADZIĆ KOLEJNY PRZEGLĄD REJESTRACYJNY.

Przegląd techniczny pojazdu można i warto przeprowadzać częściej niż jest to prawnie wymagane. Jeżeli podejrzewamy usterkę lub wybieramy się w dłuższą trasę – można skorzystać z przeglądu na Stacji Kontroli Pojazdów, którego wyniki będą znacznie dokładniejsze niż wizyta u mechanika. Nawet jeśli nasze podejrzenia się nie potwierdzą, z pewnością będziemy podróżować spokojniejsi.

Warto pamiętać, że kierowca może także zostać skierowany na dodatkowe badanie techniczne przez policję lub starostę, jeśli zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymogi ochrony środowiska.