Polityka prywatności

SKP SG/008/P, ul. Nowy Świat 37, Gliwice

Firma Auto-Dom-Gaz Józef Chmura przykłada wielką wagę do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Państwa danych osobowych. Dlatego też przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie i bezpieczeństwie danych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Auto-Dom-Gaz Józef Chmura z siedzibą w Gliwicach przy ul. Esperantystów 6, tel. (32)3314368, NIP: 6311013284;

2) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych na SKP SG/008/P można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, panią Marta Chmura, za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@marta-chmura.pl lub pisemnie na adres SKP;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi/usług oferowanych przez SKP SG/008/P oraz w celach marketingowych (np. wysyłka sms z przypomnieniem o dacie przeglądu rejestracyjnego) na podstawie art. 6 ust 1 lit. a. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. [dalej: RODO];

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy oraz właściciel SKP SG/008/P;

5) Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do celu przetwarzania określonego zgodnie z pkt. 3 niniejszej klauzuli, w szczególności przez okres pozostawania klientem SKP SG/008/P.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) udostępnienie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wykonania usług/usługi. W przypadku przeglądu rejestracyjnego jest Pan/Pani ustawowo zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa przeprowadzenia przeglądu przez SKP SG/008/P;

10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w szczególności poprzez licencjonowany system i aplikacje dziedzinowe zintegrowane z SI CEPiK 2.0, dedykowane dla Stacji Kontroli Pojazdów w Polsce, z wykorzystaniem usług sieciowych. Dane te nie będą podlegały profilowaniu.

11) Serwis www.auto-dom-gaz.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach strony i ich zachowaniach w następujący sposób:

    • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
    • poprzez gromadzenie plików “cookies” (w każdej chwili ma Pani/Pan możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji ich gromadzenia poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej)

12) Firma Auto-Dom-Gaz Józef Chmura podejmuje działania o charakterze technicznym i organizacyjnym przewidziane w RODO, mające na celu ochronę danych osobowych Klientów przed ich utratą, zniszczeniem zniekształceniem lub udostępnieniem osobom nieupoważnionym m.in. privacy by design.